top of page
logo-deloy.png

Deloy Vent & Co bedriver entreprenad och konsultverksamhet inom ventilationsbranschen.

TJÄNSTER

ENERGI

MILJÖ

VENT

Vi känner stort engagemang i våra projekt och arbetar med väletablerade rutiner samt ett nätverk av samarbetspartners i samma anda.

Våra högt uppsatta mål både på oss som företag och på arbetet vi utför garanterar dig en slutprodukt som uppfyller dina förväntningar.

Tjänster

OM FÖRETAGET

Deloy Vent&Consulting AB startade 2017.

Sam Deloy firar i år 35års jubileum i branschen och har med sin långa erfarenhet samlat på sig stor kunskap.

 

Kvalité

Vi borgar för en god kvalitet på tillhandahållna produkter och tjänster och arbetar utifrån  kvalitetssystemet FR2000.

Vår styrka är att behärska alla steg från projektering till slutligt utförande och vi levererar alltid produkter och tjänster med rätt kvalitet och vid avtalad leveranstid.

Med kompetent personal säkrar vi ett professionellt utförande. Med kontroller genom hela processen samt slutkontroll och besiktning.

Vår strävan är alltid att få långsiktiga kundrelationer och att varje uppdrag kan utgöra ett framtida referensuppdrag.

Miljö

Vi ska i vår verksamhet förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.

Vid val av material och tjänster beaktas alltid miljöaspekterna. Vår strävan är att återvinna allt som bara går.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.

Hantering av avfall

Vår verksamhet genererar byggavfall i form av materielöverskott och emballage. Avfallet läggs i avfallscontainers som finns uppställda på byggarbetsplats eller i anslutning till de egna lokalerna. Det finns ett antal olika fraktioner, till exempel farligt avfall, stål och brännbart.

Om företaget

KONTAKTA OSS

Deloy Vent & Consulting AB

Kyndelvägen 13

296 41 ÅHUS

Mail: sam@deloy-vent.com


Tel: 073-886 49 35

Meddelandet mottaget! Vi hör av oss inom kort. /Sam Deloy

Kontakta oss
bottom of page